Liên hệ: 8:00AM - 8:00PM

1900969610

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Người dùng (sau đây gọi riêng là “Người Dùng”, và gọi chung là “Những Người Dùng”) website https://vietloan.vn  (sau đây gọi là “Website”) (sau đây gọi là “Vietloan”) được trang bị các công cụ kỹ thuật phù hợp, trước khi chủ động hoàn chỉnh Dữ Liệu Người Dùng, để Người Dùng có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này và các thông tin liên quan khác về Bảo Vệ Dữ Liệu Người Dùng.

 

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả Những Người Dùng Website đề cập bên trên và bất cứ người nào nộp hồ sơ vay tại đối tác cho vay (“Đối Tác Cho Vay”) thông qua Website, vì thế Người Dùng được khuyến cáo nên truy cập định kỳ để cập nhật những chính sách đang áp dụng.

 

Người Dùng được khuyến cáo nên đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này bởi vì khi sử dụng Website này có nghĩa là Người Dùng chấp nhận cách xử lý Dữ Liệu Người Dùng của Website.

 

I. Điều Khoản Chung

 

1. Chính Sách Bảo Mật này sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ Dữ Liệu Người Dùng tiếp nhận bởi Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay thông qua cá nhân nắm giữ Dữ Liệu Người Dùng tại thời điểm sử dụng hoặc nỗ lực sử dụng dịch vụ của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay, bao gồm các khoản vay theo hợp đồng.

 

2. Người Dùng chấp nhận Chính Sách Bảo Mật này thông qua việc sử dụng Website và thể hiện sự đồng ý về việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chuyển giao Dữ Liệu Người Dùng theo dạng thức quy định bởi luật pháp hiện hành của Việt Nam và Chính Sách Bảo Mật này.

 

3. Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là tôn trọng quyền của Người Dùng đối với chủ sở hữu Dữ Liệu Người Dùng liên quan đến thu thập và xử lý Dữ Liệu này bởi Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay.

4. Theo sự đồng ý của Người dùng, Công ty cũng có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí địa lý của Người dùng, danh sách liên hệ của Người dùng và quyền truy cập giới hạn vào thư viện ảnh và máy ảnh của Người dùng, cũng như dữ liệu được truyền tự động đến các dịch vụ của ứng dụng Di động trong quá trình họ sử dụng với trợ giúp của phần mềm được cài đặt trên thiết bị của Người dùng.   

 

II. Dữ Liệu Người Dùng 


1. Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Để hoạt động bình thường, Ứng dụng dành cho thiết bị di động phải truy cập danh bạ cá nhân và danh sách liên hệ của Người dùng, thông tin về những người và nhóm mà Người dùng được liên kết và cách Người dùng tương tác với họ: đây có thể là dữ liệu liên hệ do Người dùng cung cấp khi tải xuống , đồng bộ hóa hoặc nhập thông tin đó (ví dụ: sổ địa chỉ). Ứng dụng Di động cũng có thể truy cập thông tin khác liên quan đến các tệp khác được lưu trữ trên thiết bị của Người dùng, mảng thông tin, bao gồm các tài liệu đa phương tiện, bao gồm, ví dụ: ảnh, âm thanh và video clip

 

2. Dữ Liệu Người Dùng được thu thập qua một số nguồn như sau:

 

2.1. từ việc đăng ký trên Website;

 

2.2. từ việc hoàn tất đơn xin vay trực tuyến;

 

2.3. qua thông tin liên lạc với nhân viên Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay;

 

2.4. từ nguồn báo cáo và dữ liệu tín dụng; và

 

2.5. từ việc định vị thông qua Website.

 

3. Dữ Liệu Người Dùng bao gồm Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân:

 

3.1. Thông Tin Cá Nhân là bất cứ thông tin nào qua đó có thể nhận dạng được Người Dùng một cách hợp lý và trực tiếp, hoặc khi kết hợp với những thông tin khác sẽ trực tiếp nhận dạng đúng cá nhân đó, cụ thể như tên gọi, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại/số điện thoại di động, địa chỉ email, bằng chứng nhận dạng… Nó cũng bao gồm các thông tin về:

 

3.1.1. các dữ liệu giúp Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay đánh giá mức tín nhiệm của Người Dùng, như chi tiết về vợ/chồng, tình hình tài chính, công việc kinh doanh và các dữ liệu khác khi cần dùng;

 

3.1.2. vị trí thiết bị của Người Dùng, có thể là máy tính để bàn, máy tính xách tay, hoặc các thiết bị di động dùng để truy cập vào Website; và

 

3.1.3. trải nghiệm định vị Người Dùng khi truy cập vào Website để xem các hoạt động trên Website, các trang đã từng truy cập, và chuỗi các hoạt động này.

3.1.4. tên của người thân và đồng nghiệp và số điện thoại liên lạc của họ.

 

3.2. Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân là bất cứ thông tin nào không dùng để nhận dạng cá nhân Người Dùng, và bao gồm dữ liệu thống kê và phân tích, và các báo cáo ẩn danh và báo cáo tổng hợp.

 

3.3. Người Dùng cũng có thể được yêu cầu phải cập nhật Thông Tin Cá Nhân theo từng thời điểm. Nếu Người Dùng không cung cấp Thông Tin Cá Nhân theo yêu cầu, Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể sẽ không cung cấp cho Người Dùng các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu và những chính sách sản phẩm hiện hành. Người Dùng cũng sẽ không được tham gia các sự kiện, chương trình khuyến mãi và các hoạt động khác của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay.

 

3.4. Tùy thuộc vào thiết bị hoặc cài đặt trình duyệt internet của Người Dùng, khi Người Dùng truy cập Website và kết nối điện tử với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay, Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể sử dụng cookies, web beacons, tập tin văn bản dữ liệu nhỏ hoặc công nghệ tương tự để nhận dạng thiết bị Người Dùng và ghi lại sở thích của Người Dùng, với sự chấp thuận của Người Dùng.

 

3.5. Người Dùng có trách nhiệm thông báo Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã cung cấp, để thông tin luôn được cập nhật và tránh sai sót.

       4. Xóa dữ liệu

      4.1. Bạn nên liên hệ với tổ chức để xóa Dữ liệu Cá nhân của mình. Bạn nên sử dụng dữ liệu liên hệ được đề cập thêm và chỉ định dữ liệu cá nhân nào bạn muốn xóa. Tùy thuộc vào tình hình, thủ tục này có thể mất đến 30 ngày.

 

III. Tuân Thủ Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền

 

1. Quy Định Về Phòng, Chống Rửa Tiền (sau đây gọi là “AMLA”), và những sửa đổi, yêu cầu chúng tôi thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng từng người nộp hồ sơ vay.

 

2. Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay sẽ yêu cầu cung cấp họ và tên; ngày sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số CMND hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại và các thông tin khác của Người Dùng giúp cho Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay nhận dạng được Người Dùng.

 

3. Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay cũng có thể yêu cầu xem giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc những tài liệu nhận dạng phù hợp khác có gắn hình và chữ ký của Người Dùng để phù hợp với AMLA và các quy định hiện hành.

 

IV. Xử Lý Dữ Liệu Người Dùng

 

1. Không bị hạn chế, Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay có thể xử lý Dữ Liệu Người Dùng, trong nhiều dữ liệu khác, phục vụ những mục đích sau:

 

1.1. Kiểm tra nhận dạng Người Dùng;

 

1.2. Quản lý các dịch vụ cung cấp bởi Website, như xử lý hồ sơ vay hoặc quyết định cho vay, trong số những việc khác;

 

1.3. Đánh giá mức tín nhiệm của Người Dùng thông qua nhà cung cấp và tổ chức báo cáo tín dụng khác;

 

1.4. Liên lạc với Người Dùng;

 

1.5. Chuyển khoản số tiền vay;

 

1.6. Quản lý và thu hồi nợ tồn đọng; 

 

1.7. Cập nhật thông tin liên quan đến khoản vay đã được cấp;

 

1.8. Tăng cường trải nghiệm của Người Dùng và cải thiện, phát triển và định hướng các sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng sở thích và nhu cầu của khách hàng;

 

1.9. Gửi thông tin thương mại về sản phẩm và dịch vụ;

 

1.10. Cải thiện dịch vụ và nội dung của dịch vụ thông qua phân tích thống kê và nghiên cứu thị trường;

 

1.11. Tuân thủ bất cứ sự an toàn, an ninh, dịch vụ công cộng hoặc yêu cầu và quy trình pháp lý nào; 

 

1.12. Xử lý thông tin cho mục đích thống kê, phân tích và nghiên cứu; và

 

1.13. Bất kỳ mục đích nào khác ghi rõ trong Mẫu Đơn Đề Nghị Vay và/hoặc Điều Kiện Chung cũng như trong Giấy Hẹn Trả Nợ / Giấy Khai Trình.

 

2. Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay sử dụng Thông Tin Cá Nhân Người Dùng đến một chừng mực cần thiết phù hợp với yêu cầu của luật pháp và quy trình pháp lý, như phán quyết của tòa án; tuân thủ trách nhiệm pháp lý; hoặc ngăn ngừa tổn hại an ninh, an toàn và trật tự công cộng.

 

3. Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay sử dụng Thông Tin Không Thuộc Cá Nhân của Người Dùng cho mục đích thống kê, phân tích và nghiên cứu để làm báo cáo không đề tên và báo cáo tổng hợp.

 

4. Người Dùng chấp nhận rằng Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay sẽ lưu trữ dữ liệu được cung cấp ngay cả khi hồ sơ vay không được chấp thuận, để đảm bảo tuân thủ với trách nhiệm pháp lý và tránh trùng lắp khi xử lý hồ sơ vay mới.

 

5.  Chuyển dữ liệu cá nhân. Vietloan có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng đến bên thứ 3 nhằm mục đích nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của mình. Khi chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này, bạn hiểu và đồng ý rằng Vietloan có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả chuyển qua biên giới, cho các chi nhánh của Vietloan, bất kỳ người nào liên quan đến việc thực hiện cam kết của Vietloan phát sinh từ Điều khoản và Điều kiện, nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, pháp lý, kế toán, kiểm toán , nhà cung cấp dịch vụ thu nợ, cơ quan chính phủ, tổ chức, bên thứ ba mà Vietloan giới thiệu Người dùng của mình. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba được đề cập, Vietloan đảm bảo rằng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp được thực hiện và sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn được đảm bảo bởi bên thứ ba.

 

V. Liên Kết của Bên Thứ Ba và Công Ty / Tổ Chức Khác

 

1. Liên kết đến các website khác (ví dụ: liên kết của bên thứ ba) có thể hiện diện với chính sách bảo mật riêng của nó và khi nhấp chuột lên các liên kết này thì được hiểu là chấp nhận chính sách bảo mật đó. Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho các liên kết của bên thứ ba hiện diện trên Website. Trách nhiệm của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay liên quan đến Dữ Liệu Người Dùng chỉ giới hạn phù hợp trong phạm vi Website.

 

2. Chính Sách Bảo Mật này không điều chỉnh hoạt động phân tích dữ liệu của các công ty và tổ chức khác đang thực hiện quảng cáo cho dịch vụ của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay.

 

VI. Bản Quyền và Thương Hiệu

 

Vietloan là chủ sở hữu và/hoặc bên được phép sử dụng của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Website này. Những người truy cập vào Website này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự chấp thuận trước của Vietloan bằng văn bản. Vietloan cho phép Công ty TNHH Dotha được quyền sử dụng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm/dịch vụ mà mình sở hữu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam để xây dựng, phát triển, khai thác và sử dụng Website này.

 

Vietloan có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong Website và Chính Sách Bảo Mật này mà không cần phải thông báo trước.

 

VII. Liên Hệ

 

Trường hợp quan tâm đến dữ liệu cá nhân Người Dùng, vui lòng liên lạc với Nhân Viên Bảo Mật Dữ Liệu có trách nhiệm của Vietloan, chi tiết như sau:

 

Email: [email protected]
Điện thoại: 1900969610
Địa chỉ: 4A floor, SGR building, 169 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Dist 1, Ho Chi Minh city