Liên hệ: 8:00AM - 5:00PM

1900969610

Làm thế nào để tải xuống APK từ trang web.

Làm cách nào để tải xuống tệp APK trực tiếp?

Chỉ cần mở trình duyệt của bạn, tìm tệp APK bạn muốn tải xuống và nhấn vào - sau đó bạn sẽ có thể thấy tệp đang tải xuống trên thanh trên cùng của thiết bị. Sau khi tải xuống, hãy mở Tải xuống, nhấn vào tệp APK và nhấn Có khi được nhắc. Ứng dụng sẽ bắt đầu cài đặt trên thiết bị của bạn

 

Mặt khác, quy trình hầu như vẫn tương tự.

  1. Tải xuống APK mà bạn muốn cài đặt.
  2. Điều hướng đến menu cài đặt trên điện thoại của bạn, sau đó đến cài đặt bảo mật.  
  3. Bật tùy chọn Cài đặt từ Nguồn không xác định.
  4. Sử dụng trình duyệt web và điều hướng đến thư mục tải xuống của bạn. 
  5.  Ứng dụng sẽ được cài đặt một cách an toàn.

Rating (4.5 / 5) 524 voted